Harmonické bydlení

Energie místa, bytu, domu, tvůrčího prostoru jsou základem toho, jak se v daném místě cítíte a jak se Vám zde daří. Při čtení z energetického pole Vám Světla nejprve přečte přesný postup energetického čištění Vašeho prostoru. Následně získáte přesný obraz, jak prostor upravit nebo nově zařídit tak, aby zde proudící energie přímo podporovala Vás i Váš záměr.

Je tak podtržena jedinečnost každého místa v souladu s tím, k čemu bude užíváno. Např. k odpočinku, k práci, k prožívání společných chvil s rodinou apod. Světla nepracuje se žádnou z vytvořených, naučených teorií – informace pro Váš prostor získává přímo z energetického pole.

Aktivním plněním postupu, který Vám Světla přečte si vytvoříte místo, které Vás podporuje, místo kde se cítíte šťastní a naplnění. Každý pohled na Váš harmonický domov ve Vás vyvolá vnitřní klid i radost.

„Prostor, který si vytváříme tvoří naši realitu.“

ŽIJ LÁSKOU 

harmonický domov

5500 Kč