Žij

Heart

Světla

Hoření

Dětská radost

Děti, naše krásná čistá stvoření... Svět a vše, co se kolem nich děje vnímají svým specifickým způsobem. Jejich pohled je mnohem průzračnější a čistší než si my dospělí vůbec dokážeme představit. V rozdílnosti vnímání a prožívání světa dochází mezi dospělými a dětmi k nepochopení. Snažíte se o co nejlepší výchovu podle svých vlastních zkušeností. A zamysleli jste se někdy nad tím jak svět vnímá vaše dítě?


Každé dítě má svoji jedinečnost a vyžaduje svůj jedinečný přístup a podporu při svém rozvoji. Jaká je jedinečnost Vašeho dítěte? Při čtení z energetického pole Vám Světla přesně popíše jak svět vidí a cítí Vaše dítě. Z těchto energií přečte i cestu k radostnému a přirozenému vývoji Vašeho dítěte.


Tím, že přistoupíte k dítěti způsobem jemu vlastním, vytvoříte mu podmínky pro jeho přirozený, radostný růst.

A vězte, že prožíváním radosti očima dětí rozšiřujeme radosti i v našich životech.

Jakou barvu stromu by tady chtělo mít Vaše dítě?

„Smyslem výchovy není zbavit dítě radosti, ale žít tu radost s ním.“

Dove with Olive Branch

Žij láskou

dětskou radost

4500 Kč

Harmonické bydlení

Energie místa, bytu, domu, tvůrčího prostoru jsou základem toho, jak se v daném místě cítíte a jak se Vám zde daří. Při čtení z energetického pole Vám Světla nejprve přečte přesný postup energetického čištění Vašeho prostoru. Následně získáte přesný obraz jak prostor upravit nebo nově zařídit tak, aby zde proudící energie přímo podporovala Vás i Váš záměr.


Je tak podtržena jedinečnost každého místa v souladu s tím, k čemu bude užíváno. Např. k odpočinku, k práci, k prožívání společných chvil s rodinou apod. Světla nepracuje se žádnou z vytvořených, naučených teorií – informace pro Váš prostor získává přímo z energetického pole.


Aktivním plněním postupu, který Vám Světla přečte si vytvoříte místo, které Vás podporuje, místo kde se cítíte šťastní a naplnění. Každý pohled na Váš harmonický domov ve Vás vyvolá vnitřní klid i radost.

V jakém prostředí jste se cítili tak jako ve svém nejlepším oblečení?

„Prostor, který si vytváříme tvoří naši realitu.“

Dove with Olive Branch

Žij láskou

harmonický domov

5500 Kč

Osobní jedinečnost

Každý člověk je jedinečný. A smyslem našeho života je tuto jedinečnost objevit a naplno žít. Čtení z energetického pole je přímá cesta do nitra člověka. Umožňuje komunikaci na nejhlubší úrovni – na úrovni Duše. Odtud, přímo z Vašich energií, Vám Světla přečte co brání tomu, abyste Vy svoji vlastní jedinečnost objevili a naplno žili.


Pokud jste již na své poslání plně připravení, přečte Vám jej Světla do nejmenších detailů. Rozvine se tak před Vámi celý krásný hluboký obraz Vašeho pravého JÁ.


Aktivním plnění cesty, kterou Vám Světla přečte najdete a procítíte svoji vlastní jedinečnost.

Váš život získá hluboký smysl i jasný směr, bude Vás naplňovat a Vy budete každý jeho okamžik prožívat naplno a s radostí – budete naplňovat své životní poslání.

Jak ve svém těle cítíte svoji jedinečnost?

„Prožitím Vaší osobní jedinečnosti

naplníte smysl Vašeho poslání.“

Dove with Olive Branch

Žij láskou

osobní jedinečnost

4500 Kč

Prožití změny

Prožít změnu, kterou si lidé přejí a potřebují pro svůj posun v životě je umožněno prostřednictvím rituálu.

Ten umožňuje vstoupit do „života-časo-meziprostoru“ a zde si během krátkého času prožít to, co by v běžném životě vyžadovalo několikanásobně více času. Každý energetický rituál, který Vám Světla přečte je zcela jedinečný, sestavený přímo pro danou osobu a její záměr, v tento čas.


Energetický rituál zapojuje a vyvolává hluboké emocionální prožívání. Vzniklé hluboké emoce směřuje do přínosných, podporujících a harmonizujících prožitků. Dynamiku průběhu rituálu určuje a ovlivňuje počet osob, které rituál prožívají.

Svoji životní změnu můžete prožít buď sami při rituálu osobním, nebo s partnerem – partnerský rituál, nebo využít silnou dynamiku skupiny.


Prožitím individuálně sestaveného rituálu získáte splnění svých snů a přání. Prožijete si je jako svoji novou skutečnost.

Změníte si své energetické nastavení, které Vás bude v životě podporovat.

Před rituálem to byl sen, po něm je to skutečnost.

Jakou změnu ve svém životě si nejvíc přejete?

„Tajemství změny se skrývá v prožití a prožitím se sny mění ve skutečnost.“

Dove with Olive Branch

Žij láskou

prožití změny

od 5500 Kč

Tvoření v hojnosti

Čtení z energetického pole se využívá i pro podporu a jasnější vhled do obchodních záležitostí.. Informace čte Světla přímo z energetického pole daného projektu. To umožňuje detailně rozklíčovat vlivy, které jsou běžnému oku skryté, a přesto mají velký dopad na úspěšnost Vašeho podnikatelského záměru.

Světla Vám při čtení odpoví na otázky otázky výběru vhodné lokality pro podnikání, výběru zaměstnanců, obchodních partnerů, nových obchodních strategií apod.


Tím, že zrealizujete kroky, které Vám Světla přečte, převedete Vaše poslání do reálné podoby.

Vaše poslání budete naplňovat jedinečným způsobem, Vám vlastním a vytvářet tím velký přínos pro společnost.

Vaše tvoření bude plynout harmonicky, v radosti a hojnosti.

Čím přispíváte k vytváření hojnosti v životech jiných lidí?

„Hojnost proudící skrze nás do života jiných lidí vytváří hojné životy nás všech.“

Dove with Olive Branch

Žij láskou

tvoření v hojnosti

8500 Kč

Zdravé tělo

Nemoc je řečí duše. Prostřednictvím nemoci nám naše duše ukazuje, že nežijeme v harmonii sami se sebou.

Z vašeho osobního energetického pole Vám Světla přečte informaci o tom, kde ve Vašem životě nerovnováha vzniká.

Uvědomíte si tak svůj vlastní způsob myšlení a chování, který nemoc způsobuje.


Vaše světlo si umíte rozsvítit Vy sami. Světla Vám přečte cestu jak toho dosáhnete.

Tím, že touto cestou půjdete, změníte své myšlení, přivedete sami sebe do rovnováhy.

Budete žít v souladu se svojí duší a Vaše tělo bude zářit zdravím.

Jakou myšlenkou jste dnes ozdravili své tělo?

„Zdravé tělo vytváří zdravá láskyplná spokojená duše.“

Dove with Olive Branch

Žij láskou

zdravé tělo

5500 Kč

Živá sexualita

Nejsilnější prožívání se skrývá v nejsilnější síle, v sexualitě. Aktivovaná sexuální energie, která je správně pochopená, přijímaná a kultivovaná má v sobě pro člověka velkou sílu a dar.

Z energetického pole Vám Světla přečte přesný, osobní způsob probuzení a kultivace sexuální energie. Osobní cestu k živé sexualitě čte Světla pro každého jedince zcela individuálně – pro ženu, muže i pár.


Aktivním plněním této cesty budete Vaši sexuální energii přijímat, probouzet a kultivovat tak, že pro Vás bude zdrojem životní síly a radosti, léčení, omlazení, krásy. Propojíte se s Vaší vlastní přirozeností, vnitřní radostí a láskou.

Otevřete se svému partnerovi i plnému prožívání života.

Prožíváním zdravé sexuality prožíváme ráj na Zemi. Celý život se můžete cítit jako v ráji.

Jak rozvádíte a posilujete svoji sexuální energii ve svém těle?

„Pocit blaženosti je stav bytí. Rozvíjením sexuální energie rozvíjíme pocit blaženosti v našem životě.“

Dove with Olive Branch

Žij láskou

živou sexualitu

5500 Kč

Je čas ŽÍT svůj sen.

Je čas žít, ne jen o sobě, o svém životě snít.

Přestaň snít, začni žít.

I zde je cesta, jak mohou se Tvé sny v životě projevit.

ZAČNI sny ŽÍT.

Vyjímečná živá akce

Pro ženy, které hledají své dary, talenty,

vnitřní naplnění a směr svého života.

Modlitba za českou vlast


Láska k vlasti sídlí v nás

láskou k vlasti žije každý z nás

láska k vlasti v kraji Bohu milém

duše zdravé, v těle čilém.


A to je ta země česká,

země česká Čechů ráj

a to je ta země česká,

země česká, Bůh nás chraň.


Lásku k vlasti ve svém srdci máme

s láskou k vlasti denně vstáváme i usínáme

s láskou k vlasti jako lidé zhasínáme.

Prosíme, kéž na ni za života nezapomínáme.

Prosíme, kéž se s ní denně probouzíme i usínáme.

Prosíme, kéž lásku k vlasti ve svém srdci stále máme.


A to je ta země česká

země česká, Čechů ráj

a to je ta země česká, země česká

Bůh ji chraň!


© Světla Hoření

Ke spojení se Světlou a navázání komunikace můžeš využít:

Přenos myšlenek - telepatii

Přenos hlasu - telefon + 420 775 224 211

Square Instagram Logo
Facebook Logo Circle Blue Vector
Spotify Icon
Apple podcast logo

SVĚTELNÉ NOVINY pro Tebe

do Tvojí schránky

TVŮRČÍ PROSTOR SVĚTLY PRO OSOBNÍ SETKÁNÍ

Vinohradská 343/6, Praha 120 00

2. patro, číslo dveří 19

CHCEŠ SVĚTLE PSÁT?

Zde můžeš svá slova hned odeslat.