Prožití změny

Prožít změnu, kterou si lidé přejí a potřebují pro svůj posun v životě je umožněno prostřednictvím rituálu.

Ten umožňuje vstoupit do „života-časo-meziprostoru“ a zde si během krátkého času prožít to, co by v běžném životě vyžadovalo několikanásobně více času. Každý energetický rituál, který Vám Světla přečte je zcela jedinečný, sestavený přímo pro danou osobu a její záměr, v tento čas.

Energetický rituál zapojuje a vyvolává hluboké emocionální prožívání. Vzniklé hluboké emoce směřuje do přínosných, podporujících a harmonizujících prožitků. Dynamiku průběhu rituálu určuje a ovlivňuje počet osob, které rituál prožívají.

Svoji životní změnu můžete prožít buď sami při rituálu osobním, nebo s partnerem – partnerský rituál, nebo využít silnou dynamiku skupiny.

Prožitím individuálně sestaveného rituálu získáte splnění svých snů a přání. Prožijete si je jako svoji novou skutečnost.

Změníte si své energetické nastavení, které Vás bude v životě podporovat.

Před rituálem to byl sen, po něm je to skutečnost.

„Tajemství změny se skrývá v prožití a prožitím se sny mění ve skutečnost.“

ŽIJ LÁSKOU 

proŽití změny

5500 Kč