Živá sexualita

Nejsilnější prožívání se skrývá v nejsilnější síle, v sexualitě. Aktivovaná sexuální energie, která je správně pochopená, přijímaná a kultivovaná má v sobě pro člověka velkou sílu a dar.

Z energetického pole Vám Světla přečte přesný, osobní způsob probuzení a kultivace sexuální energie. Osobní cestu k živé sexualitě čte Světla pro každého jedince zcela individuálně – pro ženu, muže i pár.

Aktivním plněním této cesty budete Vaši sexuální energii přijímat, probouzet a kultivovat tak, že pro Vás bude zdrojem životní síly a radosti, léčení, omlazení, krásy. Propojíte se s Vaší vlastní přirozeností, vnitřní radostí a láskou.

Otevřete se svému partnerovi i plnému prožívání života.

Prožíváním zdravé sexuality prožíváme ráj na Zemi. Celý život se můžete cítit jako v ráji.

„Pocit blaženosti je stav bytí. Rozvíjením sexuální energie rozvíjíme pocit blaženosti v našem životě.“

ŽIJ LÁSKOU 

živou sexualitou

5500 Kč