Modlitba za českou vlast

Láska k vlasti sídlí v nás
láskou k vlasti žije každý z nás
láska k vlasti v kraji Bohu milém
duše zdravé, v těle čilém.

A to je ta země česká,
země česká Čechů ráj
a to je ta země česká,
země česká, Bůh nás chraň.

Lásku k vlasti ve svém srdci máme
s láskou k vlasti denně vstáváme i usínáme
s láskou k vlasti jako lidé zhasínáme.
Prosíme, kéž na ni za života nezapomínáme.
Prosíme, kéž se s ní denně probouzíme i usínáme.
Prosíme, kéž lásku k vlasti ve svém srdci stále máme.

A to je ta země česká
země česká, Čechů ráj
a to je ta země česká, země česká
Bůh ji chraň!

© Světla Hoření